top of page

  Hållbart ledarskap och hållbara prestationer över tid

 

Du är unik - vi utgår från det!

Attachment-1.jpeg

Ledarutveckling
Personligt Ledarstöd

Lisbeth Dahlin

 

Neuroledarskap

En personlig utveckling för Din person, Ditt ledarskap

och Ditt personliga varumärke. 

I mer än 20 år har jag arbetat med ledarskapsutveckling ofta med personer i kreativa komplexa roller med tunga befattningar.

Tanken är att utveckla sin egen visdom som skapar förändring, effektivitet och resultat. 

 

Förena det hårda och mjuka

                       i ditt ledarskap                       

 

Vi utgår från din unika berättelse, önskningar och reflekterar dem i ett Neuroledarskapsperspektiv som svarar mot "vad behöver du och din hjärna".      

Vi skapar klarhet, riktning framåt och att styra som den ledare du är och vill vara. 

Programmet kan kompletteras med medicinsk akupunktur för att förstärka återhämtning i både kropp och "mind"/tanke vid hög grad av upplevd stress. Metoden vilar på forskning om hjärnans förändring till ökat lugn och styrka.  

                                             

 

Visar en ledares positiva förbättring under 11 veckors ledarutveckling vid stark arbetsrelaterad stress med hotande lång sjukskrivning. Utvärdering visade en snabb återhämtning, smärtlindring, minskad klåda och utebliven sjukskrivning. Dessutom, trots rollens komplexitet, kunde ledaren snabbt återgå att vara framtidsorienterad, stötta medarbetare och hålla distans till rollens höga utmaningar.

 

Röster om ledarskapsutveckling

"Vill varmt rekommendera Lisbeth som både personlig och professionell coach.
Lisbeth hjälpte mig att på ett fantastiskt sätt identifiera mina styrkor och utmaningar i både arbete, ledarskap och nya roller professionellt.  

"Kvinna, chef/ledare"

"När det var som värst tog man till ett, för ett läkemedelsföretag, radikalt grepp: I avstressande och förebyggande syfte erbjöds alla i teamet ledarstöd med akupunktur.

Här gällde det ju att med alla till buds stående medel lösa uppgiften. De i teamet började sova, avdelningen blev lugn och de kunde arbete metodiskt och effektivt, utan tunnelseende och hjärtklappning och därmed nå målet för företaget."

"Högpresterande Team, Läkemedelsföretag, SAP-tidningen

"..........nu efter den besvärliga omorganisationsperioden! ...... Jag som avdelningschef för två avdelningar..... Stressen kändes fulländad! Jag vill ge en eloge till Lisbeth som så träffsäkert sammanfattar problemet, ger verktyg och ställer "diagnos på problemet".

"Man, Tacksam chef /ledare"

symbol_color.png
Skärmavbild 2023-05-31 kl. 15.17.09.png
bottom of page