Hållbart ledarskap och hållbara prestationer över tid

 

Du är unik - vi utgår från det!

Attachment-1.jpeg

Personligt Ledarstöd

 

Skapa en personlig utveckling för Din person, Ditt ledarskap

och Ditt personliga varumärke. Neuroledarskap.

Jag har i över 20 år arbetat med Ledarutveckling och Personlig utveckling oftast med personer med kreativa tunga uppdrag och befattningar. Personer som behöver tänka nytt och återhämta sig i både kropp och tanke. Där nya infallsvinklar behövs för att bibehålla sin Power och sin flexibilitet i sitt "mindset". Få förklaringar ur "hjärnans" perspektiv och använda bilder, metaforer för att öka förståelse och klarhet. Att bygga sin egen visdom som skapar effektivitet och resultat. Få ett inre lugn trots tuffa beslut och i detta kunna reflektera över och välja det bästa beslutet. 

 

En utvecklande och utforskande resa där jag adderar flera olika metoder och kunskaper inom olika discipliner. Jag utgår från min erfarenhet av både olika kulturers sätt att se på välbefinnande och hälsa samt min bakgrund som forskare och föreläsare vid Karolinska Institutet. Ämnen som ledarskapsutveckling, växande organisationer, vårt beteende, hjärnans förmåga till förändring, livsstilsfrågor, stressrelaterad hälsa, smärta samt medicinsk akupunktur. Akupunktur som bygger på vår vetenskapliga kunskap men även den vackra österländska filosofin där metaforer och bilder bygger upp vårt medvetande. "Use your mind to change your brain".

 Tillsammans sluter vi din

                        unika cirkel.                                                          

 

Att få svar på följande frågor för att få en grund att stå på

 • Varför sker detta?

 • Varför reagerar jag som jag gör?

 • Jag orkar inte mer, vad gör jag för fel?

 • Varför förstår de inte vad jag säger?

 • Vad betyder - dåtid - här och nu - för att jag ska gå in i framtiden?

 • Hur kan jag få hjälp och nya verktyg som jag kan använda efter programmet?

Tidigare resultat
 
 • Ny ork, energi och lugn

 • Ny motivation och kontroll

 • Samlade ihop hjärnan

 • Organisationen nådde sina MÅL

 • Nya verktyg att möta förändring 

 • Ökad självkänsla och tillit

 • Minskad oro och smärta

 • Bättre sömn

 • Organisationen minskade kort- och långtidssjukskrivningar 

 

Use your mind to change your brain. 

 

Röster om ledarutveckling

"Jag har med Lisbeth och Curanderas hjälp kunnat skapa en konkret målbild och funnit en metod att hålla "balansräkningen" för min energi på ett sådant sätt att det bidragit till att jag lyckats överträffa alla mina förväntningar i min idrottsprestation. Det känns som jag fått mer energi, fast egentligen har jag nu lärt mig att använda den mer effektivt."

"Man, Business Development Manager"

"När det var som värst tog man till ett, för ett läkemedelsföretag, radikalt grepp: I avstressande och förebyggande syfte erbjöds alla i teamet Ledarstöd med akupunktur.

Det var mycket uppskattat. Och det fungerade. Det hjälpte många av oss att slappna av. Här gällde det ju att med alla till buds stående medel lösa uppgiften. De i teamet började sova, avdelningen blev lugn och de kunde arbete metodiskt och effektivt, utan tunnelseende och hjärtklappning och därmed nå målet för företaget."

"Högpresterande Team, Läkemedelsföretag, SAP-tidningen

"..........den besvärliga omorganisationsperioden vi nu har bakom oss! Jag som avdelningschef hade två medarbetare som lämnade tjänsten och det dröjde månader innan vi kunde ersätta den ena tjänsten. Jag tog på mig dessa jobb också tillsammans med chefsjobbet med allt vad det innebar. Stressen kändes fulländad!  

Då kom erbjudandet om stödjande coachande samtal och akupunktur, som jag något tvekande nappade på. Det var ett av mina bästa beslut! Jag vill också ge en eloge till Lisbeth som så träffsäkert sammanfattar problemet, ger verktyg och ställer "diagnos på problemet".

"Man, Tacksam chef "

Stress 2021.png
symbol_color.png
symbol_color.png
symbol_black.png

Lisbeth Dahlin