Skräddarsydda Föreläsningar och rundabordssamtal  
 

Med en bred erfarenhet av undervisning vid bland annat

Karolinska Institutet leder Lisbeth oss in i kunskapen om hjärnans och kroppens funktioner mot ett hälsosamt ledarskap i balans.

CURANDERA

Hållbart ledarskap och hållbara prestationer över tid

En kurs som inspirerar och ger kunskap, förståelse och verktyg för att hantera utmaningar i Rollen som ledare eller inom HR. Få stöd och kunskap hur vi kan nyttja vår hjärna i vårt ledarskap och behålla vår energin på bästa sätt. Vår hjärna förbrukar ca 80% av sin energi till att diskutera och reflektera med "Sig Själv". Hur får vi tillgång till den energin?

Lisbeths gedigna kunskap och intresse

"Hon är särskilt mån om att den hon undervisar förstår de bakomliggande processerna och hon har förmågan att nå människor med olika förförståelse."

Detta tar du med dig 

  • Förståelse för hjärnans processer kopplat till ett hållbart ledarskap.

  • Kunskap om vad som händer med oss som människor när vi pressas över tid.

  • Verktyg för att kunna förstå, identifiera samt veta vad vi kan göra när prestationerna och effektiviteten minskar bland medarbetarna.

​Röster från deltagare på kurser

  • "Alla chefer behöver den!"

  • "Hur viktigt det är för alla ledare att förstå vilken viktig roll de har för att hjälpa medarbetare att må bra - ta in hjärnans funktioner i ledarprogrammet!"

  • "Vinsten i organisationen av att börja prata om hjärnan!"

                           

Samarbetspartners

Samarbetar med KC - Group www.kc-group.se som har ett brett utbud av program för chefs- och grupputveckling.
Dessutom med  "www.rehappen.se" som vänder sig till företag och HR med ett unikt program för att få kontroll på sjukfrånvaron.