kommande evenemang

Nytänkande kurser som stödjer hjärnan till förändring

Lisbeth Dahlin medverkar och ger utbildning/påbyggnadskurser och handledning till legitimerad sjukvårdspersonal inom stressrelaterad ohälsa och vid olika smärttillstånd.

Nästan varje år anordnar hon en gruppresa till Kina, Sri Lanka eller något annat land för att undervisa och låta deltagarna askultera i ämnet integrerad medicin och akupunktur.

  2

September

Medicinsk Akupunktur 15 hp Hösten 2017

Stockholm

  • Fristående avancerad kurs. Karolinska Institutet (KI), Huddinge sjukhus, Institutionen för sjukgymnastik. Sökes varje vår och höst på KI´s hemsida fristående kurs medicinsk akupunktur 15hp.  >  Pågår 

OKT

  • Kunskap om akupunkturens vetenskapliga fysiologiska mekanismer, hjärnans roll, beteende och behandlingsstrategier och auskultation på universitetssjukhuset i Nanjing. 5 dagar, 20 - 29 oktober 2017.       Undervisningen sker på engelska och svenska.

Akupunktur - västerländsk medicinsk behandling. 

Nanjing, Shanghai, Kina

OKT

Akupunktur vid stress o stressrelaterad ohälsa

Stockholm

  • Kunskap om stress och stressrelaterad ohälsa, vetenskapliga fysiologiska mekanismer, hjärnans roll, beteende och behandlingsstrategier, Stockholm      - 4 dagar 5 - 8 oktober 2017 - AKAB Utbildning AB.                         Riktar sig till legitimerad personal.

FEB

Öronakupunktur NADA

Stockholm

  • Kursen ger fysiologiska kunskaper i hur vi kan påverka lugn och rosystemet, det parasympatiska nervsystemet sk Vagus stimulering. NADA behandling.

      - 2 dagar 1 - 2 februari 2017, AKAB Utbildning AB.                                

     Riktar sig till legitimerad vårdpersonal.