top of page

Personligt ledarstöd

 

Du är unik  -  vi utgår från det!
 
ett program för både företag och privatpersoner 
 
Följ med på en utvecklande och utforskande resa där vi tillsammans identifierar styrkor och utmaningar. Både i arbete, ledarskap och nya professionella roller, samt på det personliga planet.
                                              
Stärk, förfina och utveckla Dig själv och Ditt personliga varumärke!
                            Du är unik!
  
Vi ses på Sankt Eriksplan 7, mitt i Stockholm. Varmt välkommen! 
                                                                               
symbol_White.png

om mig

Jag Lisbeth Dahlin är grundare av Curandera. Jag har lång erfarenhet av ledarutveckling, coaching, facilitering samt personligt ledarstöd för chefer och grupper. Ofta kreativa personer med tunga uppdrag och befattningar som behöver tänka nytt och återhämta sig i både kropp och tanke. Fokus är att bibehålla tillit, styrka och kreativitet. 

Tidigare resultat på arbetsplatser visar på ökad effektivitet och höjda frisktal samtidigt som tuffa mål kunde uppnås. 

 

Mitt motto är att lyssna, öka lugnet, leda, ge ny kunskap som skapar förståelse och tillit. Ge plats för reflektion, ett växande vilket leder till att fatta bästa beslut och att se

sin egna kompetens, erfarenhet och möjligheter - din visdom -. 

 

Mycket av min kunskapen har jag inhämtad under lång tid från kunniga kollegor och föreläsare vid Karolinska Institutet (KI) där jag även är föreläsare vid kursen Medicinsk Akupunktur. 

 • Magister i Ledarskaps- och Organisationsutveckling 

 • Magister i Pedagogik 

 • Neuroledarskap och förhållningssättet är System Centrerat (SCT)

 • Legitimerad sjuksköterska med specialområde fysiologiska (kroppen och psyket) processer vid stressrelaterad ohälsa, smärta och medicinsk akupunktur

 • Motiverande samtal (MI)

hur kan jag stödja dig och er
in i framtiden?

Personligt
Ledarstöd
Ledarutveckling

IndividuellT

& organisation

Ett faciliterande, utforskande stöd för att återta din power, stärka rollen, varumärket och organisationen.

 

Tidigare resultat
 
 • Ny ork, energi och lugn

 • Ny motivation och kontroll

 • Samlade ihop hjärnan

 • Organisationen nådde sina MÅL

 • Nya verktyg att möta förändring 

 • Ökad självkänsla och tillit

 • Minskad oro och bättre sömn

 • Organisationen minskade kort- och långtidssjukskrivningar 

Föreläsningar och rundabords-diskussioner
Neuroledarskap

Ökad förståelse för ledarskapet och hjärnans processer som stödjer vårt ledarskap över tid.

Hjärnans betydelse för motivation, välbefinnande och vår drivkraft.

   

symbol_color.png

Röster om curandera

Föreläsningar
 

Organisation

Lisbet har varit en stark bidragande faktor på Pfizer till att antalet nya långtids-sjukskrivningar per år minskat från 20 st till 2 st och upplevd stress har minskat i organisationen. Med sin djupa kompetens och sin välgörande personlighet har hon coachat medarbetare som upplevt hög stress. Chefsstödet ledde till att nyckelpersoner snabbt gick ner i varv, sov bättre och kunde se sin situation med nya ögon och därmed koncentrera sig, prioritera, tydliggöra behov och ta sitt ledarskap. Detta spred sig ut i organisationen.

 

Karin Moström 

HR Leraning and Development Manager

Pfizer AB

"Jag fick kontakt med Lisbeth under en tid då både sömn och självförtroende var som bortblåst! Utöver akupunkturen har Lisbeth en fantastisk förmåga att få en att se sig själv utifrån. Det i sin tur har gjort det mycket enklare för mig att förstå orsak och verkan. Genom sina underbara metaforer och visualisering har hon gett mig ett förråd med positiva, inre bilder som är lätta att mana fram när det behövs. Den bästa psykolog jag någonsin haft. Lisbeth är klok som en bok."

Ursula Schober 

Ägare och konstnärlig ledare,

TEATER U

"Lisbeths konsultationer har gett mig ökad förmåga till “omfokusering”.

Att se saker och ting klarare, med en ökad kroppslig och mental medvetenhet.”

Richard von Hofsten 

Art Director, Fotograf, Kommunikatör

Föreläsningar

Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med Lisbeth Dahlin i nästan 20 år; först på privata kurser och nu på ”mina” interdisciplinära kurser på avancerad nivå i Medicinsk akupunktur vid Karolinska Institutet. Kurserna vilar på en strikt vetenskaplig grund där huvudsyftet är att erhålla en god kunskap om de fysiologiska mekanismerna. Jag kan vittna om hennes gedigna kunskap och intresse för vårt nervsystem och hjärnans plasticitet, hennes pedagogiska förmåga när det kommer till föreläsningar och handledning, hennes nyfikenhet samt hennes ständigt positiva inställning. 

Cecilia Norrbrink, leg fysioterapeut, specialist i smärta och smärtrehabilitering, docent vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Kontakt
bottom of page