ledarutveckling
När Du eller gruppen
längtar efter styrka & fokus

Behöver Du få lugnet -
för att få nyfikenhet och kreativitet tillbaka?
program "Step into Power" för både företag och privatpersoner 
 
Tillsammans utforskar vi Dina/Era utmaningar och önskningar. Ett målstyrt program där vi arbetar med både ledarfrågor och livsstilsfrågor samt berör beteendet. Tillsammans formar vi kunskap som reflekteras i ett Neurovtenskapligt perspektiv, vilket ger en ökad förståelse och förtydligande av utmaningar på flera plan. 
Programmet kan kompletteras med medicinsk akupunktur som ger återhämtning för både kropp och "Mindset". 
                                             
Stärk, förfina och utveckla Dig själv och Ditt personliga varumärke!
I Corona tider går det även bra att träffas via telefon, Teams eller på en promenad. 
Nu har vi ny adress och ses fysiskt på Sankt Eriksplan 7.  Varmt välkommen!                                                    
symbol_White.png

om mig

Jag Lisbeth Dahlin är grundare av Curandera. Jag har lång erfarenhet inom kombinationen ledarutveckling, facilitering samt personligt ledarstöd för chefer och grupper. Mitt arbete blir särskilt effektivt vid utmanande perioder t.ex vid omorganisationer. Fokus är att bibehålla tillit, styrka och kreativitet. Du kan komma till mig även som privatpersoner. 

Tidigare resultat på arbetsplatser visar på ökad effektivitet och höjda frisktal samtidigt som tuffa mål kunde uppnås. 

 

Mitt motto är att lyssna, coacha och nyttja min breda kunskap i olika ämnen för att stärka personens tillit och kompetens.

 

Mycket av min kunskapen har jag inhämtad från kunniga kollegor och föreläsare vid Karolinska Institutet (KI) där även jag är aktiv som föreläsare. 

 • Magister i Ledarskaps- och Organisationsutveckling från KI

 • Magister i pedagogik 

 • Legitimerad sjuksköterska med specialområde fysiologiska (kroppen och psyket) processer vid smärta, stressrelaterad ohälsa.

 • Medicinsk akupunktur

 • Förhållningssätt; Beteendeterapi, System Centrerat (SCT) 

       Neuropsykologiskt perspektiv

 • Motiverande samtal (MI)

hur kan jag stödja dig och er
in i framtiden?

Personlig
Ledarutveckling

IndividuellT & GRUPP

Ett faciliterande, utforskande stöd för att återta sin Power och stärka sitt varumärke.

 

Ger ökad styrka och kreativitet samt:

 • Nya verktyg att möta förändring

 • Ökad självkänsla och tillit

 • Lättare att välja och fatta beslut

 • Ny kraft och mer energi

 • Ny motivation

 • Förståelse för här och nu

 • Minskad oro och smärta

 • Bättre sömn

Föreläsningar eller rundabords-diskussioner:
 
Hjärnans betydelse för ledarskapet och välbefinnandet
 
Få ökad förståelse för ledarskapet och hjärnans processer som stödjer ledarskapet över tid.

   

Röster om curandera

Warner Lambert
Nordic

Organisation

Lisbet har varit en stark bidragande faktor på Pfizer till att antalet nya långtids-sjukskrivningar per år minskat från 20 st till 2 st och upplevd stress har minskat i organisationen. Med sin djupa kompetens och sin välgörande personlighet har hon coachat medarbetare som upplevt hög stress. Chefsstödet ledde till att nyckelpersoner snabbt gick ner i varv, sov bättre och kunde se sin situation med nya ögon och därmed koncentrera sig, prioritera, tydliggöra behov och ta sitt ledarskap. Detta spred sig ut i organisationen.

 

Karin Moström 

HR Leraning and Development Manager

Pfizer AB

"Jag fick kontakt med Lisbeth under en tid då både sömn och självförtroende var som bortblåst! Utöver akupunkturen har Lisbeth en fantastisk förmåga att få en att se sig själv utifrån. Det i sin tur har gjort det mycket enklare för mig att förstå orsak och verkan. Genom sina underbara metaforer och visualisering har hon gett mig ett förråd med positiva, inre bilder som är lätta att mana fram när det behövs. Den bästa psykolog jag någonsin haft. Lisbeth är klok som en bok."

Ursula Schober 

Ägare och konstnärlig ledare,

TEATER U

"Lisbeths konsultationer har gett mig ökad förmåga till “omfokusering”.

Att se saker och ting klarare, med en ökad kroppslig och mental medvetenhet.”

Richard von Hofsten 

Art Director, Fotograf, Kommunikatör

Högpresterande team

"När det var som värst tog man till ett, för ett läkemedelsföretag, radikalt grepp: I avstressande och förebyggande syfte erbjöds alla i teamet akupunktur.

Det var mycket uppskattat. Och det fungerade. Det hjälpte många av oss att slappna av. Här gällde det ju att med alla till buds stående medel lösa uppgiften. De i teamet började sova, avdelningen blev lugn och de kunde arbete metodiskt och effektivt, utan tunnelseende och hjärtklappning och därmed nå målet för företaget."

Bengt Åke Jagelid 

Buiseness Development Director,

Warner Lambert Nordic